Pencapaian Emartech

MERIT

Pencapaian Industri


MCIEA 2016 – Pengiktirafan Khas

MCIEA 2017, Kontraktor Terbaik

Terbitan Buku,

Bina Rumah Sempurna

Paparan Khas Majalah Heights, CIDB